Pinterest

Kim der opvang vind het erg belangrijk dat u als ouder(s)/verzorger(s) samen met Kim zoveel mogelijk op één lijn zitten wat de opvoeding van uw kind(eren) betreft. Daarom hecht Kim ook veel belang bij een goede overdracht. Hiervoor hebben we uiteraard regelmatig gesprekken met elkaar (bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van uw kind). Maar ook kan het zinvol zijn om gebruik te maken van een contactschriftje. Hierin kunnen bijzonderheden genoteerd worden die van belang zijn voor de opvang. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het slaap- voedingsschema van uw baby of leuke/spannende gebeurtenissen die uw kind meegemaakt heeft waarover nagepraat kan worden. Op deze manier wordt een dergelijk schriftje een boekje vol
herinneringen dat later leuk zal zijn om nog eens terug te lezen. Mocht er bij het brengen en ophalen van uw kind onvoldoende tijd zijn om dit te bespreken dan kan het schriftje uitkomst bieden zodat Kim toch op de hoogte is.

Naast het bijhouden van de ervaringen via het contactschriftje zal Kim (in overleg) regelmatig foto’s maken van de belevenissen van uw kind bij Kim der opvang. Deze foto’s kunt u via de mail ontvangen.