Pinterest

Kim der opvang vind het erg belangrijk dat u als ouder(s)/verzorger(s) samen met Kim zoveel mogelijk op één lijn zitten wat de opvoeding van uw kind(eren) betreft. Daarom hecht Kim ook veel belang bij een goede overdracht. Hiervoor hebben we uiteraard regelmatig gesprekken met elkaar (bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van je kind). Maar ook kan het zinvol zijn om gebruik te maken van een contactschriftje. Hierin kunnen bijzonderheden genoteerd worden die van belang zijn voor de opvang. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het slaap- voedingsschema van je baby of leuke/spannende gebeurtenissen die je kind meegemaakt heeft waarover nagepraat kan worden. Op deze manier wordt een dergelijk schriftje een boekje vol herinneringen dat later leuk zal zijn om nog eens terug te lezen. Mocht er bij het brengen en ophalen van je kind onvoldoende tijd zijn om dit te bespreken dan kan het schriftje uitkomst bieden zodat Kim toch op de hoogte is. Het is echter ook mogelijk om later op de dag telefonisch of via WhatsApp contact te hebben.

Naast het bijhouden van de ervaringen via het contactschriftje zal Kim (in overleg) regelmatig foto’s maken van de belevenissen van je kind bij Kim der opvang. Deze foto’s worden gedeeld in een WhatsApp groep waar (beide) ouder(s) en Kim deel van uitmaken.