Pinterest

Om de zelfstandigheid van uw kind te stimuleren krijgt uw kind naast geplande activiteiten de gelegenheid om vrij te spelen. Vrij spel stimuleert het kind om gebruik te maken van fantasie en om spelenderwijs (sociale) regels eigen te maken. Binnen Kim der opvang is er een mix van speelgoed en ontwikkelingsmateriaal aanwezig. Kim heeft zelf een voorkeur voor speelgoed van natuurlijke materialen, niet ieder kind speelt hier graag mee. Er wordt dan ook rekening mee gehouden doordat er ook andere materialen aangeboden kunnen worden. (o.a. van plastic)

Met het aanbieden van materialen en activiteiten zal Kim der opvang rekening houden met de verschillende ontwikkelingsgebieden. Hieronder staan een aantal beschikbare materialen per ontwikkelingsgebied benoemd.

Zintuiglijke ontwikkeling:
• Sensorische activiteiten;
• Koken en bakken;
• Spelen met zand en water.

Sociaal-emotionele ontwikkeling:
• Poppenhoek;
• Keukentje/werkbank;
• Hand- en vingerpoppen;
• Verkleedkleren;
• (voor) leesboeken;
• Gezelschapsspelletjes.

Taal-spraak ontwikkeling:
• Het voeren van gesprekjes;
• (voor) leesboeken;
• Liedjes en muziek.

Cognitieve ontwikkeling:
• Puzzelen;
• Sorteerspelletjes;
• Gezelschapsspellen.

Motorische ontwikkeling:
• Dansen;
• Fietsje;
• Loopauto;
• Constructiemateriaal.

Fijne motoriek:
• Kleuren;
• Plakken;
• Prikken;
• Knippen;
• Vouwen;
• Kralen rijgen;
• Constructiemateriaal.

Creatieve ontwikkeling:
• Knutselen;
• Verven;
• Dansen;
• Rollenspellen;
• Muziek maken.

De genoemde materialen zijn voorbeelden van speelgoed en activiteiten die naast vele andere materialen te vinden zijn bij Kim der opvang. Wanneer het enigszins goed weer is zullen we proberen om buiten te spelen. Dit kan in de afgeschermde tuin of in de buurt op een van de speelveldjes of in het park.