Pinterest

In de omgang met kinderen vind ik het van belang om oog te hebben voor de behoeften van het kind. Wat zit er achter het gedrag dat een kind laat zien? Waarom gedraagt een kind zich op een bepaalde manier? Hoe kan het dat kinderen bepaald gedrag vaak niet maar laten zien als het begrepen wordt?

In 2018 kwam ik in aanraking met de methodiek 'je geboorte in kaart', een praktische toepassing om vanuit de pre- en perinatale psychologie naar een kind te kijken. Het is een wetenschappelijk onderbouwde kijk op gedrag, hechtingspatronen en hersenontwikkeling.

Ik vind het fascinerend dat deze fase zoveel invloed heeft op ons 'zijn', terwijl er nog zo weinig aandacht aan besteed wordt. Door op deze manier te kijken naar een kind wordt veel gedrag ineens ontzettend logisch!

Mijn interesse was gewekt, ik wou meer te weten komen over wat een baby meekrijgt tijdens de zwangerschap en geboorte. In 2020 ben ik gestart met de cursus om te leren werken met “Je geboorte in kaart”. Ervaringen vanaf de conceptie tot en met de geboorte zelf, én de eerste levensjaren hebben grote invloed op hoe jij je leven ervaart en hoe je er mee om gaat. Ze vormen als het ware een blauwdruk. Ik hoop door het geboorteverhaal in kaart te brengen mensen te kunnen helpen om gedrag van zichzelf of hun kind beter te begrijpen.

Het is mogelijk om samen met mij het geboorteverhaal van je kind (of natuurlijk van jezelf) in kaart te brengen. Deze dienst bied ik aan via mijn praktijk Kim Joosten | gedrag beter begrijpen en ook via  LETS-kring Peel en Maas.