Pinterest

Het nuttigen van maaltijden en een tussendoortje is een gezamenlijke activiteit. Het gaat hierbij niet alleen om het eten en drinken maar ook om het contact met elkaar, de sfeer van het gezellig samenzijn en een rustmoment op de dag. Er is aandacht voor elkaar, er wordt gepraat en gezongen. Tijdens het eten wordt er aandacht besteed aan eenvoudige tafelmanieren. Hierbij is het voorbeeld van de gastouder (en de oudere kinderen) erg belangrijk. Ook zijn er voorafgaand, tijdens en na het nuttigen van de maaltijden veel leermomentjes verweven zoals handen wassen, het kiezen van beleg en de hoeveelheid boterhammen, zelf uit een beker drinken en zelf smeren van de boterham. Kim der opvang laat de kinderen waar mogelijk meehelpen met het dekken en afruimen van de tafel.

Het eten en drinken wordt niet aan de kinderen opgedrongen, ze hebben hierin een eigen keuze. Wel is het zo dat ik verwacht dat we samen aan tafel (blijven) zitten. Kim der opvang vindt het belangrijk om zoveel mogelijk rust te creëren tijdens de maaltijden. Het is dan ook niet mogelijk om uw kind te brengen of halen tijdens eetmomenten.
 
Tevens is het mogelijk om (in overleg zelf (borst)voeding te komen geven op de locatie.