Pinterest

 

 

Dagritme baby’s.

Een groot voordeel van kleinschalige kinderopvang is dat het dagritme aangepast kan worden aan de behoeften van het kind. Met name voor baby’tjes is dit erg prettig omdat het ritme voor wat betreft voeden, slapen en verschonen bij Kim der opvang aan kan sluiten bij het thuisritme. Jouw baby slaapt in de hoge box, in de drager of op de eerste verdieping in een ledikantje. Geheel afhankelijk van de behoeften van het kindje en de ouders. Wanneer de drukte en het weer het toelaat kan er in overleg ook voor gekozen worden om uw kind buiten te laten slapen. Middels camera's kan ik in de gaten houden wanneer de baby wakker is en hier op inspelen. Ik houd me aan de richtlijnen van veilig slapen. Dit houdt onder andere in dat ik het bedje kort opmaak en de kindjes (in principe) op de rug te slapen leg.

Wanneer je baby de overstap zal maken naar vaster voedsel dan zal er naartoe gewerkt worden dat het dagritme aansluit bij het ritme dat in de dreumes- en peuterleeftijd geldt. Mocht dit niet aansluiten bij jouw kind dan zal er gepoogd worden om hier in mee te gaan.

 

Dagritme dreumes en peuters.
Aangezien kinderen het over het algemeen als prettig ervaren om een vast dagritme te hebben, hanteert Kim der opvang dit. Het dagritme dient als leidraad voor de dag en is een houvast voor de kinderen (de dag heeft zo iets vertrouwds en iets herkenbaars). Het dagritme wordt wanneer daar behoefte aan is visueel gemaakt door het gebruik van dagritmekaarten. Aangezien Kim der opvang geen standaard openingstijden hanteert zullen kinderen inspringen in het dagritme vanaf het moment dat hij of zij gebracht wordt. Het dagritme ziet er als volgt uit:

 

tijdstip activiteit
 7:30 -  8:00 Samen aan tafel om te ontbijten.
 8:00 -  9:00 Indien nodig worden de schoolgaande kinderen naar school gebracht. Op het moment dat dit niet nodig is, is er de mogelijkheid tot vrij spel.
 9:00 - 10:00 Er is de gelegenheid om samen een gerichte activiteit te doen of om vrij te spelen (binnen of buiten).
9.30 - 10.15 Samen aan tafel om fruit en wat hartigs te nuttigen met drinken erbij. Tijdens of na afloop van het fruitmoment wordt er voorgelezen, gezongen of een luisterboek beluisterd.
Verschoonmoment.
10:15 - 11.15 Er is de gelegenheid om samen een gerichte activiteit te doen of om vrij te spelen (binnen of buiten).
11:15 - 11.30 Samen opruimen en handen wassen.
11.30 - 12:00 Samen aan tafel om de lunch te nuttigen.
12:00 - 12.15 Verschoonmoment.
12.15 -  13:55 Kinderen die er behoefte aan hebben gaan slapen.
12.15 - 14.10

De peuters die niet meer slapen hebben de gelegenheid om een rustige activiteit te doen. Wanneer er kinderen van school gehaald moeten worden zullen de jongste kinderen rustig wakker gemaakt worden. Op het moment dat dit niet nodig is, is er de gelegenheid om samen een gerichte activiteit te doen of om vrij te spelen (binnen of buiten).
Verschoonmoment.

14.10 - 14.40 Indien nodig worden de schoolgaande kinderen opgehaald. Op het moment dat dit niet nodig is, is er de mogelijkheid tot vrij spel.
15:00 - 15:30

Samen aan tafel om fruit te nuttigen met drinken erbij.

15:30 - 17:30 Er is de gelegenheid om samen een gerichte activiteit te doen, om te dansen, zingen of verhaaltjes (voor) te lezen, vrij te spelen of te helpen bij de voorbereiding van de avondmaaltijd.
17:30 - 18:30

Samen aan tafel voor het nuttigen van de avondmaaltijd. (tijdstip kan variëren, in verband met haal- en brengtijden van de kinderen.

18:30 - 19:00 Er is gelegenheid tot vrij spel.
Verschoonmoment en eventueel badderen.
19:00 - 20:00 Gelegenheid tot rustig spel en de start van het bedritueel indien uw kind bij Kim der opvang blijft slapen.
   

 

De werkelijke dagindeling kan afwijken van het hierboven beschreven schema. Gedurende de dag hebben de kinderen altijd te beschikking tot drinken. Op het moment dat uw kind gebracht en opgehaald wordt kunnen we samen een moment nemen om elkaar bij te praten.